เจ้าของ ‘แชทจีพีที’ ออกระบบตรวจจับใช้ ‘เอไอ’ ทำการบ้าน