“ตรีนุช” สั่ง สพฐ.-ก.ค.ศ.-สป.ศธ. ปรับงาน

“ตรีนุช” สั่ง สพฐ.-ก.ค.ศ.-สป…