ตลาด FX เอเชียเคลื่อนไหวไม่มาก

ตลาด FX เอเชียเคลื่อนไหวไม่มาก เงินดอลลา…