กรมอนามัยออกข้อกำหนดกำกับสถานดูแลผู้สูงอายุ

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนาม…